HUY, Đặng Q. .; HỰU, N. C. .; ĐẠI, T. Đắc .; HÙNG, N. Đỗ .; HIẾU, N. T. .; HUỆ, P. T. M. . .; HƯỜNG, Đặng T. .; THÀNH, L. N. . Phẫu thuật nội soi toàn bộ không có robot hỗ trợ, tim đập vá thông liên nhĩ ở trẻ nhỏ. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, [S. l.], v. 17, p. 26-32, 2020. DOI: 10.47972/vjcts.v17i.123. Disponível em: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/123. Acesso em: 26 tháng 2. 2024.