ƯỚC, N. H. . Ghép tim: thành tựu và tương lai ở việt nam. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, [S. l.], v. 17, p. 44-50, 2020. DOI: 10.47972/vjcts.v17i.127. Disponível em: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/127. Acesso em: 29 tháng 11. 2023.