HUY, N. A. . .; HIẾU, T. T. .; HƯNG, Đoàn Q. . Kết quả sớm phẫu thuật thay van tim ở bệnh nhân có bệnh van tim nặng tại bệnh viện hữu nghị Việt Đức giai đoạn 2014-2016. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, [S. l.], v. 17, p. 51-57, 2020. DOI: 10.47972/vjcts.v17i.128. Disponível em: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/128. Acesso em: 26 tháng 2. 2024.