LU, P. H. .; UOC, N. H. . PHẪU THUẬT THAY VAN HAI LÁ VỚI MỞ XƯƠNG ỨC TOÀN BỘ QUA ĐƯỜNG RẠCH DA TỐI THIỂU. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, [S. l.], v. 3, p. 10-15, 2020. DOI: 10.47972/vjcts.v3i.302. Disponível em: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/302. Acesso em: 25 tháng 2. 2024.