QUYEN, V. D. .; HOANG, D. D. .; UYEN, D. T. .; MINH, H. D. .; PHU, B. D. . NGHIÊN CỨU SỰ BIẾN ĐỔI NỒNG ĐỘ TROPONIN-T HUYẾT THANH Ở BỆNH NHÂN SAU PHẪU THUẬT VAN TIM. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, [S. l.], v. 3, p. 16-21, 2020. DOI: 10.47972/vjcts.v3i.304. Disponível em: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/304. Acesso em: 25 tháng 2. 2024.