TIEN, D. A. .; HUU, N. C. .; THUY, N. T. .; THANH, L. N. . KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU PHẪU THUẬT FONTAN TẠI TRUNG TÂM TIM MẠCH - BỆNH VIỆN E. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, [S. l.], v. 3, p. 33-36, 2020. DOI: 10.47972/vjcts.v3i.307. Disponível em: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/307. Acesso em: 29 tháng 11. 2023.