TIEN, D. A. .; THUY, N. T. .; HUU, N. C. .; DAI, T. D. .; THANH, L. N. . ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG MẤT PROTEIN RUỘT SAU PHẪU THUẬT FONTAN VỚI PHƯƠNG PHÁP MỞ CỬA SỔ GIỮA ỐNG MẠCH NHÂN TẠO VÀ NHĨ PHẢI. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, [S. l.], v. 3, p. 37-39, 2020. DOI: 10.47972/vjcts.v3i.308. Disponível em: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/308. Acesso em: 15 tháng 6. 2024.