TAN, N. V.; TRI, N. V. . NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP TRÊN VÀ DƯỚI 65 TUỔI. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, [S. l.], v. 3, p. 40-47, 2020. DOI: 10.47972/vjcts.v3i.331. Disponível em: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/331. Acesso em: 15 tháng 6. 2024.