KIEM, T. T. . NỘI SOI LỒNG NGỰC ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT U TRUNG THẤT TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 108. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, [S. l.], v. 3, p. 48-52, 2020. DOI: 10.47972/vjcts.v3i.332. Disponível em: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/332. Acesso em: 14 tháng 7. 2024.