HUNG, D. P.; PHU, B. D. .; LOI, H. M.; KHOAN, L. T. .; THANH, N. V. . VAI TRÒ CỦA CT-64 LÁT CẮT TRONG CHẨN ĐOÁN BỆNH TIM BẨM SINH. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, [S. l.], v. 3, p. 53-59, 2020. DOI: 10.47972/vjcts.v3i.333. Disponível em: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/333. Acesso em: 14 tháng 7. 2024.