TUAN, T. V. . NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP DỊ DẠNG THÔNG ĐỘNG TĨNH MẠCH PHỔI Ở TRẺ EM. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, [S. l.], v. 3, p. 60-62, 2020. DOI: 10.47972/vjcts.v3i.337. Disponível em: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/337. Acesso em: 27 tháng 9. 2023.