TRI, V. M. .; NAM, N. H. Kết quả điều trị ngoại khoa dãn tĩnh mạch nông chi dưới mạn tính. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, [S. l.], v. 28, p. 5-9, 2020. DOI: 10.47972/vjcts.v28i.366. Disponível em: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/366. Acesso em: 15 tháng 6. 2021.