MAY, N. T. .; THANG, D. D. .; DAI, N. V. .; HUY, N. C.; HOA, P. Q. .; CONG, H. A. .; TUAN, P. T. .; THANG, D. M. .; SON, L. M. .; HUNG, D. Q. . Báo cáo 1 trường hợp phẫu thuật u Dumbbell tại Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, [S. l.], v. 28, p. 22-25, 2020. DOI: 10.47972/vjcts.v28i.374. Disponível em: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/374. Acesso em: 22 tháng 9. 2021.