THANG, D. N.; UOC, N. H.; TU, V. N.; HAI, H. T.; BINH, K. T.; THANH, T. D.; NHU, T. T. Sử dụng hệ thống hút áp lực âm (V.A.C) điều trị nhiễm trùng vùng Scarpa sau phẫu thuật mạch máu. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, [S. l.], v. 32, p. 24-30, 2021. DOI: 10.47972/vjcts.v32i.532. Disponível em: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/532. Acesso em: 24 tháng 7. 2021.