CHANG, V. T.; THẢO, Đinh P.; THỦY, N. T. .; TIẾN, Đỗ A. Đánh giá kết quả sau phẫu thuật vá thông liên nhĩ ở trẻ dưới 10kg tại Trung tâm tim mạch - Bệnh viện E. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, [S. l.], v. 34, p. 20-29, 2021. DOI: 10.47972/vjcts.v34i.613. Disponível em: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/613. Acesso em: 27 tháng 11. 2021.