DŨNG, N. V.; SƠN, C. V.; HÒA, T. V. . Khảo sát nhận thức, thái độ và xác định một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân người dân tộc thiểu số bị tăng huyết áp. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, [S. l.], v. 35, p. 12-18, 2022. DOI: 10.47972/vjcts.v35i.671. Disponível em: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/671. Acesso em: 22 tháng 5. 2022.