VINH, D. Q.; HIEN, N. S.; TUAN, T. H. Nhận xét kết quả thay van hai lá và động mạch chủ cơ học ở trẻ em tại Bệnh viện Tim Hà Nội. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, [S. l.], v. 35, p. 26-33, 2022. DOI: 10.47972/vjcts.v35i.673. Disponível em: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/673. Acesso em: 22 tháng 5. 2022.