HOA, T. T.; THUC, N. V.; HUONG, H. M.; ANH, V. T. N.; DUNG, D. X.; NAM, D. H. Đánh giá kết quả của kỹ thuật oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể phương thức động – tĩnh mạch (v-a ecmo) ở bệnh nhân sốc tim. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, [S. l.], v. 35, p. 165-175, 2022. DOI: 10.47972/vjcts.v35i.694. Disponível em: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/694. Acesso em: 6 tháng 10. 2022.