SÂM, H. M.; ANH, H. T. .; TRÍ, Ứng T. .; THỦY, N. T. Phẫu thuật thay đoạn mạch nhân tạo trong điều trị ung thư phần mềm chi dưới: Nhân một trường hợp và nhìn lại Y văn. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, [S. l.], v. 37, p. 5-11, 2022. DOI: 10.47972/vjcts.v37i.753. Disponível em: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/753. Acesso em: 17 tháng 4. 2024.