BẢO, L. T.; TIẾN, Đỗ A.; THỦY, N. T. Bất thường kết nối tĩnh mạch phổi bán phần bên trái với tĩnh mạch vô danh: Nhân một trường hợp lâm sàng và nhìn lại Y văn. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, [S. l.], v. 37, p. 12-17, 2022. DOI: 10.47972/vjcts.v37i.754. Disponível em: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/754. Acesso em: 29 tháng 5. 2024.