DŨNG, V. H. Đặc điểm và kết quả phẫu thuật sửa chữa vỡ thất trái sau thay van hai lá. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, [S. l.], v. 37, p. 18-23, 2022. DOI: 10.47972/vjcts.v37i.755. Disponível em: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/755. Acesso em: 15 tháng 6. 2024.