NGHĨA, Đoàn V. .; HỰU, N. C.; THỦY, N. T. Kết quả phẫu thuật thay lại van hai lá tại Trung tâm tim mạch bệnh viện E. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, [S. l.], v. 37, p. 34-45, 2022. DOI: 10.47972/vjcts.v37i.757. Disponível em: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/757. Acesso em: 6 tháng 6. 2023.