HIỆP, P. S. .; DŨNG, L. T. .; HIỀN, N. T.; THIẾT, T. T.; MINH, T. K.; KHANH, Q. Đỗ M. Nội soi lồng ngực một lỗ qua đường vào dưới mũi ức cắt kén khí hai bên - Báo cáo ca lâm sàng và nhìn lại y văn. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, [S. l.], v. 37, p. 46-57, 2022. DOI: 10.47972/vjcts.v37i.758. Disponível em: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/758. Acesso em: 6 tháng 6. 2023.