DŨNG, V. H. Cải tiến phẫu thuật Bentall giúp cải thiện chảy máu sau mổ và tỷ lệ sống còn trung hạn. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, [S. l.], v. 37, p. 69-77, 2022. DOI: 10.47972/vjcts.v37i.760. Disponível em: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/760. Acesso em: 29 tháng 5. 2024.