GIANG, N. T.; TRUNG, N. N.; HANH, L. B. .; KIEN, N. T.; THU, P. V. H.; HUNG, T. D.; THANG, V. D. Persistent Sciatic Artery: A Case Report. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, [S. l.], v. 38, p. 12-15, 2022. DOI: 10.47972/vjcts.v38i.781. Disponível em: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/781. Acesso em: 29 tháng 9. 2023.