TAI, L. T. D.; TIEN, N. C. .; DŨNG, N. A.; AN, N. T.; ANH, V. T. Implementation of open-heart surgery in Dong Nai General Hospital: A preliminary result. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, [S. l.], v. 38, p. 23-30, 2022. DOI: 10.47972/vjcts.v38i.783. Disponível em: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/783. Acesso em: 27 tháng 5. 2023.