THANG, D. N.; UOC, N. H.; HUNG, D. Q. .; SON, P. D. H.; HAI, H. T.; QUAN, L. H. .; QUYET, T. C. Tái lập lưu thông mạch chi dưới ở bệnh nhân nhiễm trùng vùng bẹn bằng cầu nối ngoài giải phẫu: Kinh nghiệm tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, [S. l.], v. 39, p. 18-26, 2022. DOI: 10.47972/vjcts.v39i.799. Disponível em: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/799. Acesso em: 28 tháng 11. 2022.