HA, N. T. T. .; MINH, L. T. N. .; DUNG, V. T. .; HOA, N. M.; ANH, N. H. .; KHANH, N. G.; TUAN, V. A. . Tổng quan về nhiễm khuẩn vết mổ và kháng sinh dự phòng trong phẫu thuật mạch máu. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, [S. l.], v. 39, p. 27-36, 2022. DOI: 10.47972/vjcts.v39i.800. Disponível em: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/800. Acesso em: 26 tháng 11. 2022.