HIEN, N. S. .; PHONG, N. H.; VINH, D. Q.; HUNG, N. D.; HUY, D. X. .; NGOC, N. M.; TRONG, D. D. Kết quả phẫu thuật sửa toàn bộ kệnh nhĩ thất toàn phần tại Bệnh viện Tim Hà Nội. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, [S. l.], v. 39, p. 37-46, 2022. DOI: 10.47972/vjcts.v39i.801. Disponível em: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/801. Acesso em: 28 tháng 11. 2022.