CUC, N. T. T.; VAN, N. K. D.; THUY, N. T. Khảo sát thực trạng kiểm soát Glocose máu ở bệnh nhân đái tháo đường Typ 2 có nguy cơ tim mạch cao. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, [S. l.], v. 39, p. 66-74, 2022. DOI: 10.47972/vjcts.v39i.804. Disponível em: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/804. Acesso em: 26 tháng 11. 2022.