THANH, P. D.; CUC, N. T. T.; THUY, N. T.; LAN, P. T. K. Thực trạng tuân thủ điều trị tăng huyết áp tại bệnh viện E. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, [S. l.], v. 39, p. 75-81, 2022. DOI: 10.47972/vjcts.v39i.805. Disponível em: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/805. Acesso em: 26 tháng 11. 2022.