THỦY, N. T.; SƠN, Đàm H.; HỰU, N. C. Kết quả phẫu thuật Cox-Maze IV điều trị rung nhĩ kèm bệnh lý van tim tại Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, [S. l.], v. 39, p. 82-89, 2022. DOI: 10.47972/vjcts.v39i.806. Disponível em: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/806. Acesso em: 20 tháng 3. 2023.