HOAN, N. D.; THUY, N. T. Đánh giá mối liên quan giữa mức độ tuần hoàn bàng hệ động mạch vành với một số biến cố tim mạch ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp được can thiệp động mạch vành. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, [S. l.], v. 39, p. 90-100, 2022. DOI: 10.47972/vjcts.v39i.807. Disponível em: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/807. Acesso em: 26 tháng 11. 2022.