THUY, N. T.; TRUNG, H. V.; HUU, N. C. Phẫu thuật nội soi điều trị bệnh lý van ba lá tại Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, [S. l.], v. 39, p. 107-121, 2022. DOI: 10.47972/vjcts.v39i.809. Disponível em: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/809. Acesso em: 26 tháng 11. 2022.