DŨNG, V. H.; BÌNH, P. T.; HÒA, N. T. .; TRẠNG, B. M. . Báo cáo trường hợp bệnh cơ tim phì đại tắc nghẽn cả hai thất đi kèm cầu cơ. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, [S. l.], v. 39, p. 122-125, 2022. DOI: 10.47972/vjcts.v39i.810. Disponível em: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/810. Acesso em: 20 tháng 3. 2023.