HIỀN, N. S. .; PHONG, N. H.; NGỌC, N. M.; TRỌNG, Đỗ Đức; HÀ, N. H.; MINH, N. T.; HÙNG, N. Đăng; THIỆN, L. Q.; PHƯƠNG, N. T. M. Kết quả phẫu thuật Bentall tại Bệnh viện Tim Hà Nội. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, [S. l.], v. 40, p. 14-23, 2023. DOI: 10.47972/vjcts.v40i.828. Disponível em: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/828. Acesso em: 26 tháng 2. 2024.