THỦY, N. T. .; HƯƠNG, V. T. T.; THỊNH, Đỗ Đức; HOAN, T. C. Đặc điểm tĩnh mạch phổi và buồng nhĩ trái trên cắt lớp vi tính ở người bệnh điều trị triệt đốt rung nhĩ . Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, [S. l.], v. 40, p. 102-109, 2023. DOI: 10.47972/vjcts.v40i.838. Disponível em: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/838. Acesso em: 1 tháng 2. 2023.