NGUYỄN THỊ, H.; NGUYỄN TRẦN, T.; VŨ THY, C. Tình trạng lo âu và một số yếu tố liên quan ở người bệnh phẫu thuật tim hở tại bệnh viện tim hà nội năm 2023. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, [S. l.], v. 41, p. 5-11, 2023. DOI: 10.47972/vjcts.v41i.860. Disponível em: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/860. Acesso em: 6 tháng 6. 2023.