NGUYỄN HỮU, Ước; PHÙNG DUY HỒNG, S.; PHẠM TIẾN, Q.; PHẠM HỮU, L.; NGUYỄN KIM, D.; NGUYỄN THỊ LAN, A.; KHỔNG TIẾN, B.; HOÀNG TRỌNG , H.; NGUYỄN QUỐC, K.; NGUYỄN THỊ THÚY, N.; TRỊNH KẾ, Điệp; BÙI THỊ , H.; HOÀNG THỊ THU, H.; TRỊNH THU, H.; LÊ NGUYÊN, V.; ĐỖ NGỌC, S. Thông báo lâm sàng ca ghép tim - thận đồng thì thành công đầu tiên tại Việt Nam. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, [S. l.], v. 41, p. 23-28, 2023. DOI: 10.47972/vjcts.v41i.862. Disponível em: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/862. Acesso em: 17 tháng 4. 2024.