CHIÊM HOÀNG, D.; TRẦN BỬU, L.; DƯƠNG QUỐC, T.; NGUYỄN KINH, B. Phẫu thuật đường dọc dưới hố nách phải: an toàn và hiệu quả trong điều trị các bệnh tim bẩm sinh. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, [S. l.], v. 41, p. 29-36, 2023. DOI: 10.47972/vjcts.v41i.863. Disponível em: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/863. Acesso em: 5 tháng 12. 2023.