NGUYỄN HỮU, Ước; ĐỖ THỊ THU, H.; ĐOÀN QUỐC, H.; VŨ ĐỨC, T.; NGUYỄN VĂN, Đàn; DƯƠNG CÔNG, N.; NGUYỄN VĂN, C.; DƯƠNG NGỌC, T. Chấn thương động mạch chủ bụng: nhìn lại y văn nhân một trường hợp phẫu thuật thành công. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, [S. l.], v. 41, p. 37-44, 2023. DOI: 10.47972/vjcts.v41i.865. Disponível em: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/865. Acesso em: 17 tháng 4. 2024.