LÊ THỊ, H.; HOÀNG NGỌC, H. Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến việc tuân thủ quy trình an toàn trong phẫu thuật của nhân viên y tế tại Bệnh viện Quân y 6, năm 2022. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, [S. l.], v. 41, p. 64-71, 2023. DOI: 10.47972/vjcts.v41i.868. Disponível em: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/868. Acesso em: 17 tháng 4. 2024.