Hoàng, Anh Khôi, Thị Như Hà Nguyễn, Văn Thiện Trương, Quốc Việt Trần, và Trung Kiên Nguyễn. 2023. “Nghiên cứu Vai Trò của Thang điểm VIS (Vasoactive - Inotropic Score) Trong Tiên lượng kết cục lâm sàng xấu Sau phẫu thuật Tim Có tuần hoàn ngoài Cơ thể ở Trẻ Em”. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam 43 (Tháng Chín):19 - 28. https://doi.org/10.47972/vjcts.v43i.1001.