Tống, Minh Công, và Quỳnh Nga Vũ. 2023. “Các yếu tố Liên Quan đến kết Quả của phẫu thuật Maze Trong phẫu thuật Thay Van Hai Lá”. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam 43 (Tháng Chín):29 - 37. https://doi.org/10.47972/vjcts.v43i.1002.