Trần, Thanh Hoa, Văn Thực Nguyễn, và Hải Nam Đinh. 2023. “Đánh Giá kết Quả của dẫn lưu dịch màng Tim bằng chọc Hút Kim nhỏ dưới hướng dẫn Siêu âm ở bệnh nhân tràn dịch màng Tim Sau phẫu thuật Tim tại Bệnh viện Tim Hà Nội”. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam 43 (Tháng Chín):58 - 66. https://doi.org/10.47972/vjcts.v43i.1005.