Nguyễn, Xuân Tuấn, Thế Nam Huy Nguyễn, Thành Nam Phan, và Sinh Huy Nguyen. 2023. “Khảo sát đặc điểm điện tâm đồ Và điện Sinh Lý Tim của ngoại tâm Thu thất Tiên phát khởi phát từ đường Ra thất phải”. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam 43 (Tháng Chín):73 - 79. https://doi.org/10.47972/vjcts.v43i.1011.