Phan, Thị May, Duy Chinh Nguyễn, và Như Hùng Phạm. 2023. “Một số yếu tố Liên Quan đến tuân thủ điều trị thuốc kháng kết tập tiểu cầu Sau 6 tháng Can thiệp động mạch vành ”. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam 43 (Tháng Chín):80 - 88. https://doi.org/10.47972/vjcts.v43i.1013.