Nguyễn, Thị Thu Thủy, Sinh Hiền Nguyễn, và Thanh Hoa Trần. 2023. “Đặc điểm ngưỡng cảm nhận Rung động Qua đo độ Rung âm Thoa Trong đánh Giá bệnh thần Kinh Chi dưới ở người bệnh ngoại Trú tại Bệnh viện Tim Hà Nội”. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam 43 (Tháng Chín):89 - 97. https://doi.org/10.47972/vjcts.v43i.1014.