Hoàng, Văn. 2023. “Kết Quả Can thiệp tổn thương thực sự chỗ Chia nhánh thân Chung động mạch vành trái bằng kỹ thuật 2 Stents”. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam 43 (Tháng Chín):98 - 105. https://doi.org/10.47972/vjcts.v43i.1016.