Nguyễn, Sinh Huy, Thế Nam Huy Nguyễn, Văn Dần Nguyễn, và Xuân Tuấn Nguyễn. 2023. “Giá trị của điện tâm đồ 12 chuyển đạo Trong dự đoán Cơ Chế cơn nhịp Nhanh kịch phát Trên thất đều Có phức bộ QRS hẹp”. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam 43 (Tháng Chín):139 -47. https://doi.org/10.47972/vjcts.v43i.1022.